Angielski, niemiecki, hiszpański - Szkoła językowa w Poznaniu

 | ul. Starowiejska 6, 61-664 Poznań | biuro@alfadirect.pl | tel. 61 677 32 27

OFERTA DLA DZIECI

KIDS - klasy 1-3

Program Kids skierowany jest do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

Dzieciom z grup Kids proponujemy zajęcia w oparciu o podręcznik oraz inne materiały dydaktyczne, w które wplecione zostały elementy zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych.  W grupach Kids uczą się zarówno dzieci kontynuujące naukę rozpoczętą w przedszkolu, jak również dopiero rozpoczynające poznawanie języka angielskiego (podział na grupy na podstawie wstępnej rozmowy z lektorem). Z uwagi na to zakres i tempo pracy na zajęciach dostosowane jest do poziomu w danej grupie.

CEL KURSU:

opanowanie słownictwa i podstawowych zwrotów, osłuchanie z językiem angielskim oraz rozwijanie wymowy i akcentu; kształtowanie motywacji do nauki i zainteresowania językiem angielskim. Ukończony kurs w grupie Alfabeciki stanowi solidną podstawę, na której można dalej rozbudowywać umiejętności językowe w grupach Kids (klasy I-III).

METODY NAUCZANIA

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają bardzo chłonne umysły oraz naturalną ciekawość świata i chęć do nauki. Dlatego właśnie warto zaczynać naukę języka obcego jak najwcześniej. Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę i emocjonalne zaangażowanie w przebieg zajęć, dlatego nasze metody nauczania oparte są na grach, zabawach oraz bajkach rozwijających kompetencje językowe.

Naukę słownictwa rozpoczynamy od zagadnień najbliższych dziecku (rodzina, dom, zabawki, zwierzęta) i stopniowo poszerzamy ją o inne kategorie z jego świata fizycznego (ubrania, meble etc.).

Zajęcia grup KIDS odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 50 minut.

Program Kids realizowany jest w grupach: STANDARD (6-10 osób), COMFORT (4-5 osób) i VIP (1-3 osób).

Cennik

 

 

Alfa Direct Centrum Językowe
ul. Starowiejska 6, 61-664 Poznań                 
Telefon: 61 677 32 27 
e-mail: biuro@alfadirect.pl
skype: alfa.direct
Nr konta: BZ WBK 64 1090 1737 0000               
0001 1420 1234       
Sekretariat czynny:
poniedziałek - czwartek 12:00 - 20:00       
piątek 11:00 - 13:00