Book 1 / Learn vs. Study

Bardzo często zdarza się, że studenci aby powiedzieć, że nie mogą czegoś zrobić, bo muszą „się uczyć” używają czasownika learn. Np.

I can’t go to the cinema tonight because I have to learn.

Jest to błąd. W tym przypadku powinniśmy użyć czasownika ‘study’. Poprawne zdanie powinno zatem brzmieć:

I can’t go to the cinema tonight because I have to study.

Z czego to wynika?

Czasownik ‘learn’ oznacza uczyć się czegoś konkretnego, zdobywać wiedzę o czymś lub nauczyć się i przeważnie wymaga powiedzenia, czego się uczymy np. angielskiego, matematyki itd. Np.

I would like to learn Spanish one day.

Czasownik ‘study’ oznacza uczyć się do egzaminu, lub do szkoły na zajęcia, „wkuwać”. Różnicę pomiędzy dwoma czasownikami widać najlepiej w następującym zdaniu:

Chociaż uczę się od 5 godzin, myślę, że nie nauczyłem się zbyt wiele.

Although I’ve been studying for five hours, I don’t think I’ve learnt much.