Angielski, niemiecki, hiszpański - Szkoła językowa w Poznaniu | ul. Starowiejska 6, 61-664 Poznań | biuro@alfadirect.pl | tel. 61 677 32 27

OFERTA DLA DOROSŁYCH

obrazek
obrazek

DIRECT METHOD

Metoda Direct to nowoczesne wcielenie metody bezpośredniej, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.

Jakie korzyści daje nauka języka Direct Method?

Naturalny proces

Metoda Direct naśladuje naturalny proces nauki języka, czyli taki, w jaki uczą się dzieci języka ojczystego. Najpierw uczymy rozumienia ze słuchu i mówienia, a dopiero potem czytania i pisania, stąd w metodzie dominują konwersacje. Pozwala to rozwinąć odpowiednie odruchy językowe i wykorzenić nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.

Przełamanie bariery językowej

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Uczniowie zaczynają mówić w obcym języku już od pierwszych zajęć. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Powtórka matką nauki

Regularne powtórki materiału sprzyjają zapamiętywaniu nowych słówek i konstrukcji gramatycznych oraz wyrabiają nawyk płynnego mówienia. Zaplanowany system powtórek wpisany w metodę Direct sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem. Dzięki temu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.

Nie ma czasu na nudę

Szybkie tempo mówienia i prowadzenia zajęć przez lektorów sprawia, że uczeń nie ma czasu się nudzić, co z kolei sprzyja koncentracji i lepszemu zapamiętywaniu, a dodatkowo uczeń oswaja się z naturalnym tempem mówienia.

Szybsze efekty

Maksymalne wykorzystanie czasu lekcji sprawia, że możemy przerobić więcej materiału na zajęciach, a co za tym idzie przyspieszyć naukę.

Brak zadań domowych

Ponieważ Metoda Direct opiera się na konwersacjach, większość pracy odbywa się na zajęciach i nie ma zadań domowych. Studentom chcącym pracować także w domu oferujemy bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej.

Wybierz język dla siebie

Metodą Direct możesz uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.

The proof of the pudding is in the eating

Przyjdź na lekcję próbną i przekonaj się sam, jak działa Metoda Direct!

Kursy językowe wykorzystujące Metodę Direct

Nasi słuchacze mają możliwość uczęszczać na zajęcia Metodą Direct według jednego następujących programów:

STANDARD

Program dla wszystkich, którzy chcą się szybko nauczyć języka za przystępną cenę. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie lekcje w grupach liczących 6-10 osób.

KOMFORT

Program dla bardziej wymagających. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie lekcje w małych grupach liczących 4-5 osób.

SUPERKOMFORT

Program dla najbardziej wymagających. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie lekcje w bardzo małych grupach liczących 3 osoby.

WEEKEND

Program dla osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach tylko raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się w piątek wieczorem lub sobotę rano po trzy lekcje. Zajęcia w programie weekend odbywają się w formule Standard, Comfort lub Super-Comfort.

ONE-2-ONE

Indywidualne zajęcia dla osób, których tryb pracy bądź studiów nie pozwala na regularne uczestnictwo w zajęciach w grupie. Dni i godziny zajęć ustalamy indywidualnie z każdym słuchaczem. *Do swojej grupy One-2-One możesz zaprosić 1-2 znajomych.

SPEAK-UP

Dodatkowe konwersacje w małych, 4-6-osobowych grupach. Program dla osób, które ukończyły co najmniej 7. etap nauki metodą bezpośrednią i poprzez dodatkowe ćwiczenia z mówienia chcą przyspieszyć proces przyswajania języka.

W naszej szkole językowej mogą skorzystać z nauki języka online, a także oferujemy kursy języka angielskiego dla dzieci.