Angielski, niemiecki, hiszpański - Szkoła językowa w Poznaniu | ul. Starowiejska 6, 61-664 Poznań | biuro@alfadirect.pl | tel. 61 677 32 27

OFERTA DLA DZIECI

obrazek

JUNIOR – klasy 4-6

Program Juniors przeznaczony jest dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej.

Juniors to aktywne i chłonne umysły, którym proponujemy zajęcia w oparciu o ciekawe materiały dydaktyczne (również audiowizualne), a także cykliczne zajęcia tematyczne z native speakerem. Na Juniors czekają łamigłówki gramatyczne, potyczki na angielskie słówka i scenki do odegrania.

Podczas zajęć w grupach Juniors uczniowie rozwijają umiejętności czysto lingwistyczne (słownictwo i gramatyka), a przede wszytkim doskonalą umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku angielskim, która obecnie stanowi podstawę funkcjonowania w zglobalizowanym świecie.

CEL KURSU:

równoczesne doskonalenie wszystkich czterech sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie), rozwój umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym, kształtowanie motywacji do nauki i zainteresowania językiem angielskim

METODY NAUCZANIA

Zajęcia grup Junior odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu (1 lub 2 lekcje po 50 minut).

 

Alfa Junior – cennik 2020-2021